Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek ODRP Pharma

Oostakkerdorp 26

9041 Gent Oostakker

Hoofdapotheker: Ingeborg Droshout

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0462.507.084

Machtigingsnummer APB: 445103

Telefoonnummer: 09 251 01 21

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.